Klage over ulovlig sponsorering af programmerne ”All Inclusive i Alanya” sendt på Radio24syv

Resumé

Der var klaget over ulovlig sponsorering af programmerne ”All Inclusive i Alanya” sendt på Radio24syv. Programmerne var sponsoreret af Star Tour.

Klager anførte, at programmerne var i strid med § 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen, fordi sponsor fik sit navn nævnt gentagne gange inde i programmerne. Klager anførte endvidere, at programmerne indeholdt skjult reklame for de virksomheder m.fl., som programværterne besøgte i Alanya.

Radio- og tv-nævnet fandt, at sponsorkrediteringen af Star Tour før og efter programmerne var udformet i overensstemmelse med § 26, stk. 1, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Om angivelserne af sponsor inde i programmerne fandt nævnet, at de gentagne angivelser var i strid med § 26, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen.

Endelig fandt Radio- og tv-nævnet ikke, at programmerne indeholdt skjult reklame for de virksomheder m.fl., som programværterne besøgte i Alanya. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at besøgene var redaktionelt berettigede.

Opdateret 01. februar 2019