Klage over tv-reklame for Citroën vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over en tv-reklame for Citroën C1 vist på TV 2. Reklamen skildrer et hændelsesforløb, hvor en mand, der ikke når sin bus, hopper ind i et reklameskilt for en Citroën C1 på busstoppestedet. Herefter kører han ud af skiltet og væk i bilen.

Klager anførte, at reklamen indeholdt et signal til seerne om, at det var i orden at stjæle en bil i stedet for at vente på bussen, da manden på intet tidspunkt betaler for bilen. Dette var i strid med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter reklamer bl.a. skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at reklamen var udformet i strid med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, og 2.

Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at intet i reklamefilmen indikerede, at mandens brug af bilen skulle ses som et signal til seerne om, at det er i orden at stjæle. Endvidere indeholdt reklamen hverken verbale eller lydmæssige elementer, der kunne betragtes som anstødelige.


AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019