Klage over sponsorerede vejrudsigter samt visning af Club Nords sponsorer på TV 2/Nord

Resumé

Der var klaget over to forhold vedrørende TV 2/Nords programvirksomhed. Klager anførte, at TV 2/Nords vejrudsigt blev bragt midt i en nyhedsudsendelse i strid med reklamebekendtgørelsens § 30, stk. 1, hvorefter nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke må sponsoreres. Endvidere rejste klager spørgsmålet, om det var i overensstemmelse med lovgivningen at vise skilte for Club Nords sponsorer i de spots, der vistes for Club Nord på kanalen.

Efter klagen ændrede TV 2/Nord praksis. Radio- og tv-nævnet tog derfor både stilling til vejrudsigten før og efter denne praksisændring.

Radio- og tv-nævnet fandt, at vejrudsigten efter TV 2/Nords gamle praksis var placeret i strid med reklamebekendtgørelsens § 30, stk. 1. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at nyhedsudsendelsen fremstod som ét samlet program med forskellige nyhedsindslag, vejrudsigt, reportager mv.

Efter TV 2/Nords nye praksis fandt nævnet, at vejrudsigten blev placeret i sendefladen i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsen.

Endvidere fandt nævnet, at udformningen af sponsorkrediteringen til vejrudsigten var i strid med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 5, 1. pkt., hvoraf det følger, at en sponsorkreditering ikke må indeholde såkaldte ”pay-offs”. Et pay-off er et kort udsagn, der bruges til at brande et produkt eller en virksomhed. Nævnet lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at sponsorkrediteringen indeholdt en uberettiget henvisning til sponsorens webadresse.

Endelig tog nævnet stilling til spørgsmålet om de spots, der blev vist for Club Nord, indeholdt skjult reklame for Club Nords sponsorer. Nævnet fandt, at der forekom en uberettiget fremhævelse af Club Nords sponsorer, eftersom visningen af sponsorskiltene ikke tjente andet formål end at promovere de virksomheder, der sponsorerer Club Nord. Spottene for Club Nord var dermed i strid med reglerne om skjult reklame, jf. reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Opdateret 01. februar 2019