Klage over skjult reklame for Samsung i egenreklame sendt på DR1

Resumé

Der var klaget over egenreklame for kommende udsendelser på DR, hvori der indgik visning af syv skærme, hvorpå der digitalt var indsat billeder fra de programmer, som man kunne se hen over sommeren på DR's kanaler.

Klager anførte, at indslaget indeholder en uberettiget fremhævelse af elektronikmærket Samsung, fordi et Samsung-logo ses tydeligt på en skærm, der panoreres hen over flere gange i løbet af indslaget.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at der var tale om skjult reklame.

Nævnet vurderede, at fremhævelsen ikke går ud over det tilladelige set i lyset af indslagets formål og lagde herved vægt på, at der medens navnet Samsung er synligt, sker mange andre ting i billedet, hvilket betyder, at seerens fokus kan være mange andre steder. Nævnet fandt endvidere ikke, at navnet har en så fremtrædende rolle, at det i den viste sammenhæng kan opfattes som en reklame for produktet.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019