Klage over skjult reklame for Louis Nielsen i et afsnit af programmet Vild med Dans vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Louis Nielsen i et afsnit af ”Vild med Dans” vist på TV 2 den 28. november 2014.

Klager anførte, at der var tale om skjult reklame for optikerkæden Louis Nielsen, idet programværten fremsatte følgende kommentar til et deltagerpar efter, at de havde ydet deres dansepræstation: ”Hvis folk ikke kunne se, at det her var fedt, så skal de gå til Louis Nielsen”.

Radio- og tv-nævnet lagde indledningsvis til grund, at der ikke findes en aftale mellem Louis Nielsen og TV 2.

Radio- og tv-nævnet fandt, at tv-værtens kommentar, hvor Louis Nielsens velkendte reklameslogan blev citeret, var en måde, hvorpå tv-værten forsøgte at understøtte sin påstand om, at deltagerparret havde ydet en særdeles flot dansepræstation. Nævnet fandt på denne baggrund ikke, at udsagnet havde karakter af at være skjult reklame.

Nævnet lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at Louis Nielsens slogan kun blev nævnt én enkelt gang, og at der ikke forekom øvrige henvisninger til Louis Nielsen gennem resten af udsendelsen. 

Opdateret 01. februar 2019