Klage over skjult reklame for L’EASY i optakten til DR’s 90-års

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for L’EASY i optakten til DR’s 90-års jubilæumsshow, som blev vist på DR1 den 1. april 2015. Optakten bestod af en stumfilm, som skulle forestille at foregå i 1925, hvor DR havde sin første radioudsendelse.

Klager anførte, at stumfilmen indeholdt skjult reklame for L’EASY, fordi sætningen ”Det er Peter fra L’EASY” indgik i filmen. Dette gav L’EASY en eksponering, der gik ud over, hvad der var redaktionelt berettiget og var dermed i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1.

Radio- og tv-nævnet fandt, at henvisningen til det velkendte slogan for L’EASY i den konkrete sammenhæng var redaktionelt berettiget. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at stumfilmen indeholdt mange intertekstuelle referencer, idet den henviste til ting og begivenheder, der i 1925 endnu ikke fandtes eller var indtrådt. Dermed optrådte henvisningen til L’EASY inden for en kontekst, der kunne begrundes redaktionelt. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der hverken forekom anprisende omtale af eller øvrige henvisninger til L’EASY i det samlede jubilæumsshow.


AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019