Klage over skjult reklame for Bruun Rasmussen Kunstauktioner i programserien ”Auktionshuset” vist på DR1

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Bruun Rasmussen Kunstauktioner i programserien ”Auktionshuset” på DR1. Programserien indeholder et virksomhedsportræt af auktionsfirmaet.

Klager anførte, at programserien var en decideret reklame for det private auktionsfirma i strid med reklamebekendtgørelsens § 2, stk.1, hvorefter reklamer i reklamer i bl.a. fjernsyn klart skal kunne identificeres som sådanne således, at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer.

Radio- og tv-nævnet fastslog i afgørelsen, at virksomhedsportrætter og lignende programmer altid i høj grad vil eksponere den portrætterede virksomhed og fandt på den baggrund, at der var sket en fremhævelse af auktionshuset, Bruun Rasmussen. Nævnet fandt samlet set, at fremhævelserne af Bruun Rasmussen var redaktionelt berettigede.

Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at de påklagede programafsnit hverken indeholdt henvisninger til Bruun Rasmussens hjemmeside, anprisninger, købsopfordringer til seerne el.lign. Endvidere var DR i sit høringssvar i stand til at begrunde de redaktionelle valg, der er truffet i forbindelse med udarbejdelsen af programserien.

Nævnet tog alene stilling til tre programafsnit og ikke programserien som helhed.

Opdateret 01. februar 2019