Klage over radioreklame for virksomheden Sinful.dk sendt på The Voice og NOVA FM

Resumé

Der var klaget over en reklame for virksomheden Sinful.dk, der bl.a. sælger sexlegetøj. Reklamen blev udsendt på radiostationerne The Voice og NOVA FM i december 2014. Klagerne anførte, at reklamen var usmagelig og fandt det endvidere stærkt kritisabelt, at reklamen blev sendt i dagtimerne, hvor børn kunne risikere at høre den.

Reklamen skulle derfor vurderes efter reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, hvorefter reklamer bl.a. skal være sømmelige, udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fastslog indledningsvis, at eftersom det er tilladt at sælge produkter som sexlegetøj i Danmark, kan det forhold, at en reklame markedsfører sådanne produkter, ikke i sig selv medføre, at reklamen strider mod gældende lovgivning.

Nævnet fandt herefter, at reklamen var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at reklamen var udformet i et neutralt sprog og hverken indeholdt verbale eller lydmæssige elementer, der kunne betegnes som anstødelige.

Endelig fandt nævnet ikke, at det havde betydning for vurderingen, at reklamen blev udsendt i dagtimerne.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019