Klage over diskriminerende reklame for KiMs vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over diskriminerende reklame for KiMs vist på TV 2. Reklamens hovedperson havde en talefejl, så ”m” konsekvent blev udtalt som ”n”, hvilket resulterede i forskellige vrøvleord. Klager anførte, at reklamens sidste speak var diskriminerende mod mennesker af afrikansk oprindelse, eftersom udtalen ”snager af nere” kunne opfattes som ”smager af neger”.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at reklamen havde et diskriminerende indhold. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at reklamens billedside indeholdt teksten ”smager af mere” under sidste speak, samt at intet af reklamens øvrige indhold var egnet til at give seerne en association til mennesker af afrikansk oprindelse.

Endelig fandt nævnet ikke, at reklamen var udformet i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse.


AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019