Vildledende reklame for Zendium sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Zendium tandpasta. Klager gjorde gældende, at udsagnet ”4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium” i reklamen er vildledende, bl.a. fordi en almindelig forbruger vil kunne få den opfattelse, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler Zendium tandpastaprodukter, og at påstanden ikke kunne dokumenteres.

Radio- og tv-nævnet fandt, at den påklagede påstand i reklamen ikke var dokumenteret og at reklamen derfor var i strid med markedsføringslovens krav herom. En oplysningstekst nederst i reklamen om en undersøgelse, som udsagnet var baseret på, blev desuden kun vist i få sekunder og i en meget lille skrift. Nævnet fandt derfor, at denne for korte visning gjorde, at forbrugeren ikke kunne opfatte indholdet, og visningen derfor var vildledende.

Nævnet fandt derimod ikke, at der var grundlag for at konstatere, at det påklagede udsagn er vildledende på en retsstridig måde.

RADIO- OG TV-NÆVNETS PRESSEMEDDELELSE OG AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019