Ulovlig sponsorering af Kina Ekspressen

Resumé

Sagen vedrørte programrækken ”Kina Ekspressen”, sendt på radio stationerne The Voice og Nova FM.

Radio- og tv-nævnet fandt, at den aftale, der var indgået mellem SBS Radio og sponsor, uundgåeligt medførte en ulovlig påvirkning af programmernes indhold fra sponsors side. Nævnet fandt desuden, at sponsors produkt og hjemmeside, GB Times, blev fremhævet ulovligt i programmerne. Endeligt levede sponsorkrediteringerne ikke levede op til kravene herom, bl.a. fordi lytteren ikke klart blev oplyst om, at der var tale om sponsorerede programmer.

Opdateret 01. februar 2019