Sponsorering af programrækken "Supersygehuset" sendt på TV 2 Østjylland

Resumé

Radio- og tv-nævnet havde taget sagen vedr. en programrække med titlen ”Supersygehuset” sendt på TV 2 Østjylland op af egen drift.  Programmerne var produceret med støtte fra Region Midtjylland. Sagen handlede om, om der var tale om sponsorering, og om reglerne herom var overholdt.

Radio- og tv-nævnet fandt, at aftalen om produktionsstøtte mellem stationen og Region Midtjylland faldt under reglerne om sponsorering af programmer i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen.

Nævnet fandt efter en konkret vurdering, at programmerne ikke indeholdt overtrædelser af disse regler. Herunder fandt nævnet, at stationens ansvar og redaktionelle ansvar overfor sponsor var sikret, samt at der ikke forekom fremhævelser af sponsor i programmet m.v. i strid med reglerne herom.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019