Skjult reklame for "Knæk Cancer" vist på TV 2

Resumé

Der var klaget over reklamer for indsamlingskampagnen ”Knæk Cancer” i programmet ”Desperate Housewives”. Midt i programmet blev der i 45 sekunder vist en crawltekst, hvori seeren blev opfordret til at støtte indsamlingen ved at ringe eller sende sms til angivne telefonnumre.

TV 2 havde oplyst, at alle indtægter fra eventen i form af sms-bidrag samt indtelefonerede bidrag gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Endvidere modtog TV 2 ikke særskilt støtte fra Kræftens Bekæmpelse til udsendelse af de pågældende crawlere. Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund, at var tale om programelementer, der kunne sidestilles med vederlagsfrie indslag til fordel for velgørenhed, jf. reklame-bekendtgørelsens § 1, stk. 4. Nævnet fandt endvidere, at den påklagede crawler ikke indeholdt henvisninger m.v., der var relevante i forhold til reglerne om skjult reklame.

Dissens:

Tre af nævnets medlemmer fandt, at begrebet ”indslag”, jf. reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 4, alene omfatter selvstændige programmer eller programelementer. En crawlertekst, der er placeret inde i et fiktionsprogram, og som ikke har nogen redaktionel sammenhæng med dette program, faldt efter disse medlemmers vurdering udenfor bestemmelsens anvendelsesområde.

Disse tre medlemmer fandt på denne baggrund ikke, at der er tale om et programelement, der kan sidestilles med vederlagsfrie indslag til fordel for velgørenhed. De tre medlemmer fandt endvidere, at der ikke forelå nogen redaktionel berettigelse for udsendelsen af crawlerteksten i det konkrete program, og at crawlerteksten derfor udgør skjult reklame i strid med reglerne herom.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 19. september 2019