Skjult reklame for iPhone 5 i "Pressen på P3" sendt på P3

Resumé

Der var klaget over, at der forekom skjult reklame for Apples iPhone 5, idet der i udsendelsen ringes til en ejer af en iPhone 5 for at høre, hvor god den nye iPhone 5 telefon er.

Nævnet fandt, at der forelå en mundtlig fremhævelse af iPhone. Nævnet fandt også, at omtalen af iPhone 5 i udsendelsen illustrerede den bevågenhed, der har været forbundet med lanceringen af telefonen og fokuserer på de mange potentielle køberes adfærd i forbindelse med købet af en sådan telefon, herunder hvor langt de vil gå for at realisere dette ønske.

Nævnet fandt på den baggrund, at der i udsendelsen ikke skete promovering eller anprisning af iPhone 5, og at fremhævelsen af iPhone 5, uagtet at navnet iPhone 5 nævnes flere gange i udsendelsen, ikke havde en sådan karakter, at det gik ud over, hvad der var redaktionelt berettiget i den konkrete redaktionelle sammenhæng.

Opdateret 01. februar 2019