Skjult reklame for Danske Spil på DR's tekst-tv

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Danske Spil på DR’s tekst-tv. Nævnet opfattede klagen som et spørgsmål om, hvorvidt Danske Spils leverancer af indhold til DR’s tekst-tv udgjorde sponsorering.

Radio- og tv-nævnet fandt, at Danske Spils leverancer af indhold til DR’s tekst-tv-sider udgjorde et indirekte tilskud til finansieringen af DR’s programvirksomhed. Det var derfor reglerne om sponsorering, der skulle finde anvendelse.

Nævnet fandt ikke, at den påklagede tekst-tv-side indeholdt en behørig sponsorkreditering. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at det skal fremstå tydeligt for seerne, at indholdet på tekst-tv-siden er sponsoreret.

Nævnet fandt endvidere, at angivelsen af
”næste uges superpulje” på den påklagede tekst-tv-side udgjorde en uberettiget fremhævelse af Danske Spils produkter. Nævnet lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at oplysninger om fremtidige puljestørrelser ikke fremstår som saglig og neutral information, men derimod har reklamelignende karakter.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019