Reklamer for 3F sendt på NOVA fm og Radio 100

Resumé

Der var klaget over, at 3F uberettiget fremhævede sig selv som bedre end andre fagforeninger ved at anføre, at andre fagforeninger ikke udførte deres arbejde godt nok og på lovlig vis samt ved at tale nedladende om andre fagforeninger.

Reklamen for 3F vedrørte en fingeret lønforhandling mellem en medarbejder og en leder, og i reklamen indgår bl.a. speaken ”Du skal ikke sætte hvem som helst til at forhandle din løn, en billigere fagforening kan ende med at koste dig dyrt. Læs mere om rigtige overenskomster på 3F.dk.”

Nævnet fandt, at der i reklamen ikke på utilbørlig vis forekom nedsættende udtalelser om andre fagforeninger. Nævnet lagde herved vægt på, at reklamen i sin speak var mere generel i sin omtale af fagforeninger i almindelighed, og at den havde en vis humoristisk og karikerende karakter, herunder på grund af tonen i reklamen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019