Klage over skjult reklame for scorecoach Adam Braff i "Halløj i Betalingsringen" sendt på Radio24syv

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for scorecoach Adam Braff i programmet ”Halløj i Betalingsringen” sendt på Radio24syv. Indslaget omhandlede forskellige former for scoretricks, der kan anvendes på Facebook.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at indslaget indeholdt skjult reklame for scorecoach Adam Braff, fordi omtalen af scorecoachens navn og scoretricks ikke gik ud over, hvad der var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

Nævnet lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at omtalen af scorecoachens anbefalinger var af satirisk karakter, hvor emnet blev belyst og omtalt kritisk af programværterne.

Opdateret 01. februar 2019