Klage over skjult reklame for Hjem-IS i "Halløj i Betalingsringen" sendt på Radio24syv

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for Hjem-IS i programmet ”Halløj i Betalingsringen” sendt på Radio24syv. Indslaget omhandlede navngivningen af en række is fra Hjem-IS’ nye produktserie.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at indslaget indeholdt skjult reklame for virksomheden, fordi omtalen af virksomhedens navn og nye produkter ikke gik ud over, hvad der var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

Nævnet lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at omtalen af produktserien var af satirisk karakter, hvor produktnavnene m.v. blev belyst og omtalt kritisk af programværterne.

Opdateret 01. februar 2019