Indslag om "Cirkus Summarum" sendt på DR

Resumé

Der var klaget over indslag om forestillinger med ”Cirkus Summarum” sendt på DR1 og DR Ramasjang. Klager gjorde blandt andet gældende, at indslagene om ”Cirkus Summarum” havde karakter af reklame og derfor var i strid med forbuddet mod reklamer i DR’s sendeflade.

DR oplyste i høringsvaret, at DR anser forestillingerne med ”Cirkus Summarum” for en del af DR’s public service-virksomhed på linje med det indhold til tv, radio og web, som DR dagligt producerer og distribuerer. DR henviste i denne forbindelse blandt andet til, at DR Big Bandet, som DR er forpligtet til at drive i henhold til DR’s public service-kontrakt, har en bærende rolle i forestillingerne, at arrangementet er rettet mod børn og unge, samt at ”Cirkus Summarum” optages og udsendes på DR’s tv-kanaler i det efterfølgende år. DR var derfor samlet set af den opfattelse, at der er tale om en lovlig egenreklame.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at indslagene var lovlige egenreklamer, eftersom der hverken var tale om foromtaler for kommende programmer eller omtale af produkter, der er direkte afledt af DR’s programmer. 

Radio- og tv-nævnet fandt endvidere efter en konkret vurdering ikke, at indslagene var lovlige public service-meddelelser. Et mindretal på tre medlemmer fandt dog, at grænserne for lovlige public service-meddelelser ikke var overtrådt.  

På denne baggrund og i overensstemmelse med flertallets opfattelse fandt nævnet, at forbuddet mod udsendelse af reklamer i DR's programvirksomhed var overtrådt.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019