Ulovlig reklame og sponsorering i Danmarksindsamlingen 2011

Resumé

Klager gjorde gældende, at der under programmet blev vist skjult reklame for de virksomheder, hvis navn optrådte i grafikbjælkerne nederst i skærmbilledet under DR’s udsendelse ”Danmarks Indsamling 2011”. Endvidere gjorde klager gældende, at de sponsorerede præmier var fremhævet i strid med reglerne om sponsorering.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reglerne om sponsorering af programmer var overtrådt, da eksponeringen af præmierne gik ud over den tilladte korte og neutrale omtale, der er nødvendig for at gennemføre konkurrencerne.

Derudover fandt Nævnet, at også forbuddet mod at et sponsoreret program promoverer sponsors eller tredjemands varer eller tjenesteydelser er overtrådt.  

Endvidere fandt Nævnet ikke, at angivelserne af de donerende virksomheder udgjorde tog skjult reklame.

Nævnet tog ikke stilling til øvrige elementer i udsendelsen, men henviste til, at reglerne om skjult reklame og sponsorering skal overholdes også i denne type udsendelser.

Opdateret 01. februar 2019