Ulovlig reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Jesperhus Feriepark, hvori to af TV 2’ s børneværter (Martin & Ketil) medvirkede. Klager gjorde gældende, at værterne desuden medvirkede i en børneudsendelse på TV 2, som blev sendt i samme periode.

Radio- og tv-nævnet fandt, at tv-reklamen for Jesperhus Feriepark var i strid med reklamebekendtgørelsens forbud mod, at personer, der har tilknytning til programmer rettet til børn under 14 år på det pågældende programforetagende, ikke må medvirke i reklamer udsendt af samme programforetagende for produkter af særlig interesse for børn under 14 år. Nævnet lagde herved særlig vægt på, at værterne Martin og Ketil havde tilknytning til børneudsendelser rettet til børn under 14 år på TV 2, og at reklamen var rettet specifikt mod børn og børnefamilier, således at det produkt, der blev reklameret for i reklamen var af særlig interesse for børn under 14 år.   

Nævnet tog til efterretning, at TV 2 DANMARK A/S havde indstillet visningen af børneudsendelserne i samme øjeblik fejlen blev opdaget, og at der af TV 2 DANMARK A/S var blevet taget initiativer med henblik på at sikre, at lignende fejl ikke vil opstå i fremtiden.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 jesperhus080312.pdf i nyt>Afgørelse af klage over reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

8. marts 2012

Opdateret 01. februar 2019