Ulovlig opdeling af "Tour de France" sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik opdelingen af programmet ”Tour de France” med visningen af TV 2 Nyhederne samt reklameblokke før og efter. Klager anførte, at der ikke forekom naturlige pauser i transmissionen af ”Tour de France,” og mente således, at der var tale om en ulovlig opdeling af transmissionen.

Radio- og tv-nævnet fandt, at TV 2 Nyhederne udgjorde et selvstændigt program. I henhold til Nævnets retningslinjer om reklameafbrydelser af 18. oktober 2005 kan der lovligt indsættes reklameblokke i forbindelse med et programs afbrydelse af et andet samlet program.

På den baggrund vurderede Nævnet opdelingen af programmet ”Tour de France” med visningen af TV 2 Nyhederne og udsendelsen af reklameblokke før og efter at være i overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens regler herom.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 tourdefrance030412.pdf i nyt>Klage over ulovlig opdeling af "Tour de France" sendt på TV 2

3. april 2012

Opdateret 01. februar 2019