Skjult reklame i TV 2's julekalender "Ludwig og Julemanden"

Resumé

Klagen angik skjult reklame i TV 2’s julekalender ”Ludwig og Julemanden”. Klager gjorde gældende, at der forekom skjult reklame for henholdsvis Skallerup Klit Feriecenter, Coca-Cola, Carlsberg, Frisko og Opel i julekalenderen.

For så vidt angår fremhævelser af sponsor Skallerup Klit Feriecenter, fandt Radio- og tv-nævnet, at visningen af et skilt med sponsors navn og i sponsors skrifttype og –farve på grund af visningens varighed og centrale placering var i strid med reglerne om sponsorering.

Angående eksponeringer af Coca-Cola og Carlsberg fandt Nævnet, at fremhævelser af Coca-Cola og Carlsberg i et enkelt afsnit var i strid med reglerne om skjult reklame, idet denne fik karakter af reklame for Coca Cola og Carlsberg. Nævnet fandt ikke, at der for så vidt angår visninger af Frisko og Opel var sket overtrædelser af sponsorerings- eller reklamereglerne.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019