Skjult reklame for Skodsborg Kurhotel og Spa i "X Factor" vist på DR1

Resumé

Klagen angik spørgsmålet om, hvorvidt der var skjult reklame for Skodsborg Kurhotel & Spa i programmet ”X Factor” sendt på DR.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der var sket en fremhævelse af Skodsborg Kurhotel og Spa, idet hotellet var blevet vist udefra og omtalt flere gange i løbet af programmet.

Nævnet mente dog ikke, at fremhævelserne af Skodsborg Kurhotel & Spa gik ud over, hvad der er redaktionelt berettiget. I sin vurdering heraf lagde Nævnet vægt på, at de mundtlige og visuelle fremhævelser af Skodsborg Kurhotel & Spa var både korte og neutrale og havde til formål at betone den luksuriøse behandling, som deltagerne får i konkurrencen.

Nævnet fandt på den baggrund ikke, at programmet ”X Factor” indeholdt skjult reklame i strid med reglerne herom.
    

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 xfactor060112.pdf i nyt>Afgørelse om skjult reklame for Skodsborg Kurhotel og Spa i "X Factor" vist på DR1

6. januar 2012

Opdateret 01. februar 2019