Skjult reklame for L.O.C. og Hooters i et indslag sendt i Nyhederne på DR1

Resumé

Klagen angik, hvorvidt indslaget indeholdt skjult reklame for henholdsvis musikeren L.O.C. og restaurantkæden Hooters.

L.O.C. blev omtalt i forhold til, at en kunstner stiller sin musik gratis til rådighed på nettet i stedet for at sælge den på sædvanlig vis, hvilket efterfølgende indgik i en aktuel debat om pladebranchen og det faldende omfang af fysiske albums i forhold til stigningen, der ses på det digitale område.

Nævnet fandt, at fremhævelsen af L.O.C. var berettiget, idet indslaget eksemplificerer debatten vedrørende pladebranchen med L.O.C., der som kunstner stiller sin musik gratis til rådighed på nettet i stedet for at sælge den på sædvanlig vis, og idet der ikke sås logoer for L.O.C. eller hans musik, ligesom hverken navnet eller indholdet af albummet bliver omtalt.

Restaurantkæden Hooters blev omtalt i en debat om konceptet ”oplevelsesøkonomi”.

Nævnet fandt, at fremhævelsen af Hooters var berettiget, idet den havde karakter af en redaktionel eksemplificering af aktører, der tilhører den såkaldte ”oplevelsesøkonomi” med paralleller til f.eks. kæden Joe and the Juice, og idet en ekspert udtalte sig generelt om tendenserne og uden at der forekom rosende eller anprisende omtale af Hooters.

Opdateret 01. februar 2019