Skjult reklame for Falck på DR P4 og DR's tekst-tv

Resumé

Klagen omhandlede anvendelsen af ordet ”falckredder” i radioaviser sendt på DR’s P4 og i en nyhed i DR’s tekst-tv. Klager anførte, at udtrykket anvendes i en sammenhæng, hvor bemandingen af ambulancer i Region Sjælland omtales, selvom dele af Region Sjælland dækkes af andre redningstjenester end Falck. Klager mente derfor, at der kan være tale om skjult reklame for Falck.

DR oplyste blandt andet, at der ved anvendelsen af udtrykket ”specialuddannede falckreddere” er tale om en forklaring for begrebet ”paramediciner”, og at DR således har anvendt betegnelsen som en samlebetegnelse for begrebet ”ambulanceredder”.

Dansk Sprognævn var blevet bedt om en vurdering i sagen, og udtalte, at det ikke er usandsynligt, at begrebet ”falckredder” har en vis udbredelse som generisk betegnelse. På denne baggrund vurderede Radio- og tv-nævnet, at det er tvivlsomt, hvorvidt der ved anvendelsen af udtrykket overhovedet kan være tale om en fremhævelse af Falck.

Herefter, og ud fra en konkret vurdering af den form, hvori udtrykket indgik i indslagene, vurderede Radio- og tv-nævnet, at der ikke var tale om skjult reklame for Falck.

Opdateret 01. februar 2019