Skjult reklame for Falck på 24 Sjællandske

Resumé

Klagen omhandlede anvendelsen af ordet ”falckredder” i et nyhedsindslag sendt på kabel-tv stationen 24 Sjællandske.  Klager anførte, at udtrykket anvendes i en sammenhæng, hvor bemandingen af ambulancer i Region Sjælland omtales, selvom dele af Region Sjælland dækkes af andre redningstjenester end Falck. Klager mente derfor, at der kan være tale om skjult reklame for Falck.

24 Sjællandske oplyste blandt andet, at der var tale om en fejl, og at der på baggrund af klagen var blevet sendt en rettelse til seerne i en senere udsendelse.

Dansk Sprognævn var blevet bedt om en vurdering i sagen, og udtalte, at det ikke er usandsynligt, at begrebet ”falckredder” har en vis udbredelse som generisk betegnelse. På denne baggrund vurderede Radio- og tv-nævnet, at det er tvivlsomt, hvorvidt der ved anvendelsen af udtrykket overhovedet kan være tale om en fremhævelse af Falck.

Herefter, og ud fra en konkret vurdering af den form, hvori udtrykket samt visninger af Falck-personale – redningskøretøjer og indgik i indslaget, vurderede Radio- og tv-nævnet, at der ikke var tale om skjult reklame for Falck.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 falck24sjaellandske080512.pdf i nyt>Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

8. maj 2012

Opdateret 01. februar 2019