Skjult reklame for Danske Spil på DR's tekst-tv-sider

Resumé

Der var klaget over, at der forekommer skjult reklame for Danske Spil på DR’s tekst-tv side 200 og siderne 265-297.

Nævnet fandt, at reglerne om sponsorering skulle finde anvendelse, idet Danske Spil efter det oplyste leverer indholdet til tekst-tv-siderne som et indirekte tilskud til programvirksomheden.

Nævnet fandt, at flere af siderne ikke opfylder kravene til identifikation af sponsor. Nævnet fandt også, at flere af siderne var i strid med forbuddet mod at tilskynde til køb at sponsors produkter, idet siderne indeholdt oplysninger om forventede præmiestørrelser m.v., hvilket kunne virke opfordrende til køb af disse produkter.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019