Skjult reklame for B&O i "Aftenshowet" vist på DR1

Resumé

Klagen angik et indslag i programmet ”Aftenshowet” om B&O’ s lancering af verdens dyreste fjernsyn. Klager anførte, at der forekom skjult reklame for B&O.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der var sket en fremhævelse af fjernsynet og af producenten bag dette. Nævnet fandt imidlertid, at visningen af fjernsynet og oplysningen om, at B&O var producent heraf, skete på en neutral måde, der var berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at den skriftlige oplysning om, at B&O havde lanceret fjernsynet, hverken blev ledsaget af logoer eller anden visuel eller mundtlig fremhævelse. Endvidere lagde Nævnet vægt på, at visningen af det pågældende fjernsyn og oplysningen herom, var en relevant seeroplysning.

På den baggrund fandt Nævnet således ikke, at reglerne om skjult reklame er overtrådt.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 b_o310112.pdf i nyt>Afgørelse om skjult reklame for B&O i "Aftenshowet" på DR1

31. januar 2012

Opdateret 01. februar 2019