Reklame for Waoo! sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Waoo!. Klager gjorde gældende, at teksten nederst i billedet var for lille og blev vist i for kort tid.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen for Waoo! er vildledende. Nævnet lagde ved sin afgørelse bl.a. vægt på, at reklamen for Waoo! er egnet til at give seeren opfattelsen af, at alle kunder kan få 30/30 megabit fiberbredbånd fra Waoo! for 19 kr. om måneden i de første seks måneder uden andre omkostninger og betingelser, uanset dette ikke er tilfældet. Nævnet udtalte endvidere, at den samlede præsentation af oplysningerne sker på en sådan måde, at seeren ikke kan nå at læse og opfatte tilbuddets reelle indhold.  

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019