Reklame for Toyota sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Toyota. Klager gjorde gældende, at teksten nederst i billedet var for lille og blev vist i for kort tid.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen for Toyota er vildledende. Nævnet lagde ved sin afgørelse bl.a. vægt på, at reklamen ikke har den nødvendige balance mellem hovedbudskabet og begrænsningerne, samt de ekstraomkostninger, som gælder for det reklamerede tilbud. Nævnet udtalte således, at reklamen i tydeligere omfang end tilfældet er, bør oplyse om de ekstraomkostninger og begrænsninger, der er forbundet med tilbuddet.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019