Reklame for Imodium Plus

Resumé

Der var klaget over, at en reklame for Imodium Plus var vildledende, idet apoteket havde modtaget en henvendelse fra en kunde, der havde misforstået reklamen for Imodium Plus og herunder fejlagtigt troede, at produktet kunne anvendes mod forstoppelse.   

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens opfattelse, hvoraf det fremgik, at styrelsen ud fra en samlet vurdering på baggrund af tekst, billede og speak vurderede, at produktet ikke fremstod generelt som anvendeligt mod mavekneb og oppustethed. Nævnet fandt også, at reklamen ikke gav indtryk af, at Imodium Plus var indiceret til behandling af forstoppelse.

Nævnet fandt ligeledes som Sundhedsstyrelsen, at reklamen var i strid med lægemiddelbekendtgørelsen sammenholdt med reklamebekendtgørelsen, idet reklamen gav indtryk af, at Imodium Plus var bedre end de andre lægemidler.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019