Regler for reklamer i "Forbrugermagasinet" sendt på dk4

Resumé

Radio- og tv-nævnet behandlede af egen drift spørgsmålet om overtrædelse af reglerne om reklamers identifikation, placering og omfang i programrækken ”Forbrugermagasinet” sendt på dk4.

Programrækken ”Forbrugermagasinet” indeholdt præsentationer af virksomheder m.v. under angivelse af blandt andet hjemmesider, priser og lignende. I indledningen til programmerne var disse betegnet som ”information og reklame med omtanke”. Programmerne varede ca. 25 minutter ad gangen.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at programmerne havde karakter af reklame.

På baggrund af programmernes længde og mangelfulde identifikation som reklame fandt Radio- og tv-nævnet, at der forelå gentange og alvorlige overtrædelser af reklamers identifikation, placering og omfang.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 forbrugermagasinet03042012.pdf i nyt>Vedrørende overtrædelse af reglerne om reklamers identifikation,
placering og omfang i programrækken ”Forbrugermagasinet” sendt
på dk4

3. april 2012

Opdateret 01. februar 2019