Diskriminerende reklame for Kvickly sendt på TV 2

Resumé

Klagen angik en tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2. Klager anførte, at reklamen for Kvickly var diskriminerende i forhold til kønnene, idet hun mente, at reklamen såede had mellem kønnene og angreb kvinder ved at mistænkeliggøre fraskilte kvinder og enlige mødre.

Radio- og tv-nævnet var ikke af den opfattelse, at reklamen fremstillede fraskilte kvinder og enlige mødre i et negativt lys, idet scenen af seeren kunne gennemskues som et harmløst drilleri mellem fraskilte ægtefæller. På den baggrund fandt Nævnet ikke, at reklamen indeholdt elementer af forskelsbehandling eller fremmede forskelsbehandling på grund af køn i strid med forbuddet mod kønsdiskriminerende reklame.

Endvidere fandt Nævnet ikke, at reklamen var udformet i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse.    
AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 kvickly310112.pdf i nyt>Afgørelse om diskrimination i reklame for Kvickly sendt på TV 2

31. januar 2012

Opdateret 01. februar 2019