VictoriaMilan

Resumé

Klagen angik radioreklamer for datingsitet VictoriaMilan, sendt på The Voice, Pop FM og NOVA fm, hvori der indgik opfordringer til mennesker i faste forhold og ægteskab til at have en affære.

Der var modtaget flere klager, og klagerne henviste til, at reklamerne virker stødende. Klagerne gjorde blandt andet gældende, at affærer ikke bør anprises som en løsning på problemer i faste forhold, og at familien som institution indirekte kan påvirkes af sådanne reklamer.

Både FM 6 A/S samt SBS og Nova A/S anførte, at stationerne har valgt ikke at udøve censur overfor annoncører under forudsætning af, at indholdet i indslagene er lovligt, samt at denne procedure i nogle tilfælde medfører, at der udsendes reklameindslag, som ikke er i overensstemmelse med stationernes holdninger eller synspunkter.

Radio- og tv-nævnet anerkendte, at reklamerne kan virke stødende på nogle lyttere. Nævnet fandt imidlertid, at reklamerne omhandler moralske spørgsmål af personlig art. Nævnet vurderede endvidere, at reklamer skal være af en meget grov karakter for at overtræde grænsen til det usømmelige, og/eller for at føre til, at reklamen ikke kan anses at være udformet med behørig social ansvarsfølelse, når der er tale om indhold, der berører moralske eller andre holdningsmæssige spørgsmål.

Efter en samlet vurdering fandt Nævnet, at reklamerne for VictoriaMilan ikke overskrider grænsen til det usømmelige. Nævnet fandt endvidere, at reklamerne ikke strider mod kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse. 

Et medlem af Radio- og tv-nævnet afgav dissens, idet medlemmet er af den opfattelse, at reklamernes opfordringer til at opsøge hemmelige og dermed bedrageriske affærer ved siden af faste forhold overskrider grænsen for, hvad der kan anses som sømmeligt, og at reklamerne ikke kan anses at være udformet med behørig social ansvarsfølelse. 


Afgørelsen med den fulde beskrivelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2011 victoriamilan01072011.pdf i nyt>Afgørelse om reklame for VictoriaMilan sendt på The Voice, Pop FM og Nova FM

1. juli 2011

Opdateret 01. februar 2019