Treo brusetabletter på TV 2

Resumé

Klagen angik en reklame for Treo brusetabletter vist på TV2.

Klager anførte, at reklamens udsagn ”Treo opløser hovedpine og migræne hurtigt” er misvisende, samt at de angivne informationer om Treo i slutningen af reklamen vises i et format, der gør det svært at læse.

Lægemiddelstyrelsen udtalte i sagen, at reklamen lever op til de pligtkrav, der er til information om lægemidler. Styrelsen vurderede imidlertid, at tv-reklamen i strid med lægemiddellovgivningen overdriver lægemidlets egenskaber, fordi forbrugerne får det indtryk, at Treo ”opløser” migræne.

Radio- og tv-nævnet fandt på baggrund af Lægemiddelstyrelsens udtalelse, at reklamen er i strid med reklamebekendtgørelsens regler angående formuleringen ”opløser”. Nævnet udtalte navnlig, at der på lægemiddelområdet bør udvises særlig varsomhed i ordvalget over for forbrugerne.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019