Reklameafbrydelser i "Kessler night"

Resumé

Radio- og tv-nævnet tog af egen drift visningen af reklameblokke i udsendelsen ”Kessler Night” op til behandling.


Reklameafbrydelserne var placeret mellem optaktsprogrammet, transmissionen af selve boksekampen og den afsluttende analyse heraf.


Spørgsmålet var således, om transmissionen af udsendelsen kunne betragtes som tre selvstændige programmer, imellem hvilke der lovligt var udsendt reklameblokke, eller om der var tale om ét program, hvori der forekom reklameblokke i strid med reglerne om indsættelse af reklameblokke.


For så vidt angik reklameafbrydelsen ml. optaktsudsendelsen og boksekampen, fandt Nævnet, at der var tale om to selvstændige programmer, imellem hvilke der lovligt var placeret en reklameafbrydelse.


Nævnet fandt imidlertid, at transmissionen af boksekampen og den afsluttende analyse udgjorde ét samlet program, og der var derfor efter Nævnets vurdering tale om en ulovlig reklameafbrydelse mellem disse to programdele. Nævnet lagde ved denne vurdering blandt andet vægt på, at der ved transmissionen af boksekampen og den afsluttende udsendelse var sket en sammenblanding af de to udsendelsers indhold, idet transmissionen af boksekampen blandt andet gik over i en efterbehandling, som havde store indholdsmæssige ligheder med den afsluttende udsendelse.


Radio- og tv-nævnet anerkendte, at de interviews, der fandt sted umiddelbart efter boksekampen, ikke var planlagte, men bemærkede dog, at det er tv-stationen, der bærer risikoen for placeringen af reklameafbrydelser m.v., når der er tale om direkte transmissioner.

Opdateret 01. februar 2019