Klage over reklame for select

Resumé

Klagen omhandlede et indslag i en nyhedsudsendelse sendt på TV 2.

I indslaget indgår en fodbold med skriften ”Select” i en stor skriftstørrelse, som værten holder på.  Blandt andet løfter værten i ca. 2 sekunder bolden op foran sig, hvorved han efter et kort blik på boldens forside vender bolden således, at mærket igen vender tydeligt læsbart ud mod seeren.

TV 2 oplyste blandt andet, at der ikke var modtaget nogen form for betaling i forbindelsen med visningen af produktet, samt at stationen anser det for naturligt, at der anvendtes en fodbold af mærket ”Select”, idet dette mærke er et af de ledende fabrikater indenfor markedet for fodbolde. Endeligt påpegede TV 2, at der ikke indgår mundtlige fremhævelser af mærket i indslaget

Radio- og tv-nævnet vurderede, at den visuelle eksponering af mærket ”Select” er af en sådan karakter, at der er tale om en fremhævelse, samt at fremhævelsen af en fodbold af netop mærket ”Select” ikke er berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.  

Nævnet fandt derfor efter en samlet vurdering, at der er tale om en unødvendig og uberettiget fremhævelse af mærket ”Select” i strid med reglerne om skjult reklame.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 19. september 2019