Klage over reklame for Fotovogn

Resumé

Klagen angik en tekst-tv reklame for ”Fotovogn”, der oplyser om en SMS-service, som giver bilister oplysninger om igangværende færdselskontroller.


Klager anførte, at tekst-tv reklamen for ”Fotovogn” tilskyndede til en adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i trafikken.


Nævnet anerkendte, at reklamen kan virke umoralsk og provokerende, idet den kan efterlade et indtryk af en SMS-service, der hovedsageligt har til formål at advare bilister om, i hvilke områder, der er igangværende færdselskontroller, og hvor der dermed ikke kan køres for hurtigt.


Nævnets fandt imidlertid ikke, at reklamen var udformet i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse. I sin vurdering lagde Nævnet vægt på, at reklamen også informerer om, at servicen kan redde liv på vejene, ligesom reklamen videregiver oplysninger om en SMS-service, der generelt set må anses for at have en præventiv effekt, idet den får bilisterne til at være opmærksomme på farten og dermed sænke hastigheden.


Nævnet fandt heller ikke, at reklamen indeholdt formuleringer eller udsagn, der tilskynder til en farlig adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i trafikken.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019