Klage over reklame for Babysutten.dk

Resumé


Klagen angik programmet ”Det nye talkshow” sendt på DR1. Klager gjorde gældende, at der forekom skjult reklame for ”Babysutten.dk” i det pågældende program. Klager anførte, at det forhold, at værten var iført en polo shirt med reklame for ”Babysutten.dk”, ikke var redaktionelt begrundet.

Radio- og tv-nævnets fandt ikke, at programmet ”Det nye talkshow” indeholdt skjult reklame for ”Babysutten.dk”.

I sin vurdering lagde Nævnet vægt på, at teksten med ”Babysutten.dk” ikke fremstod markant i billedet, og da hjemmesiden  heller ikke blev nævnt mundtligt i løbet af programmet, vurderede  Nævnet, at visningen ikke havde karakter af en fremhævelse af hjemmesiden.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 19. september 2019