Auri Hørecenter

Resumé

Klagen angik en reklame for Auri Hørecenter sendt på TV 2 i januar 2009.

Klager anførte fire udsagn fra reklamen, som klager mente gjorde reklamen vildledende: ” Vores apparater er gennemtestede”, Blandt de bedste på markedet”, ”Som landets største kan vi købe billigere ind” og ”Ingen egenbetaling, fri service og justering – uanset apparat”.

Radio- og tv-nævnet besluttede efter en samlet vurdering af klagesagens omstændigheder og forløb ikke at træffe afgørelse i den konkrete sag.

Nævnet lagde vægt på sagens alder, det forhold, at reklamen ikke senere er genudsendt, at klager har frafaldet klagen, og sagens betydning i øvrigt, herunder at der ikke er modsatrettede hensyn, der nødvendiggør en afgørelse. 

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019