Afgørelse om skjult reklame på DR1

Resumé


Klagen angik et indslag i programmet ”21 Søndag” sendt på DR1 den 1. maj 2011, hvori klager gjorde gældende, at der forekom skjult reklame for advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at der forekom skjult reklame i indslaget, idet navnet ”Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen” kun blev vist én gang på en stofpose i meget kort tid. Advokatkontorets navn blev således hverken omtalt eller vist yderligere i løbet af indslaget.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2011 ak8107122011.pdf i nyt>Afgørelse om skjult reklame for advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i "21 Søndag" sendt på DR1

7. december 2011

Opdateret 01. februar 2019