Afgørelse om skjult reklame i "So ein ding" sendt på DR1

Resume

Klagen angik et afsnit af programmet ”So ein Ding”, der er optaget i Las Vegas. I programmet forekommer en situation, hvor værten får overrakt en T-shirt og et visitkort af en forbipasserende, hvorpå der står skrevet ”LovesXXXmodels.com”. Værten fremsætter herefter en kort bemærkning herom. Klager var af den opfattelse, at situationen har karakter af reklame for virksomheden.

DR anførte i høringssvaret, at der er tale om et uplanlagt indslag, som giver seeren et tydeligt billede af, at der er tale om en by, hvor alt kan ske og alt er tilladt.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at fremhævelsen af virksomheden ikke går ud over, hvad der kan anses for at være berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. Nævnet fandt derfor ikke, at der var tale om skjult reklame. 

Nævnet lagde herved blandt andet vægt på, at den fremhævede virksomhed efter det oplyste ikke opererer på det danske marked, og at det der derfor er tvivlsomt, om de omtalte visninger og bemærkninger om virksomheden kan anses at være af betydning for det danske tv-publikum. Endeligt fandt Nævnet, at den meget korte scene fremstår som spontant opstået, og at bemærkningen fra værten opfattes som humoristisk.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2011 soeinding071211.pdf i nyt>Afgørelse om skjult reklame for "LovesXXXmodels.com i "So ein Ding" vist på DR2

7. december 2011

Opdateret 01. februar 2019