Afgørelse om skjult reklame i Hammerslag

Resumé

Klagen angik programrækken ”Hammerslag” sendt på DR1 samt et specifikt programafsnit sendt den 2. november 2010. Klager gjorde gældende, at der i programmet Hammerslag forekom skjult reklame for produktnavne på køkkenfirmaer og hårde hvidevarer, for de fire deltagende ejendomsmægleres firmanavne og for de præmier, der indgik i programmet. 

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at der i programmet forekom uberettigede fremhævelser af hverken produktnavne på køkkenfirmaer, de hårde hvidevarer, eller ejendomsmæglernes firmanavne i strid med reglerne om skjult reklame.

Nævnet fandt derudover, at der heller ikke var tale om skjult reklame for så vidt angår programmets slutning, hvor programværten specifikt nævnte mærket ”Kofoed”-marmelade. Nævnet vurderede, at der ikke var sket en fremhævelse af produktet, idet produktet kun var blevet nævnt én enkelt gang mundtligt i slutningen af programmet uden at være fremhævet visuelt. Oplysningen om produktnavnet fik dermed ikke en fremtrædende karakter.

Endelig fandt Nævnet, at der heller ikke forekom skjult reklame i et yderligere af DR fremsendt programafsnit af ”Hammerslag”.Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 19. september 2019