Afgørelse om skjult reklame for Bianco Footwear sendt på DR1

Resumé

Klagen vedrørte programmet ”Aftenshowet” sendt den 14. maj 2009 på DR1. Klager gjorde gældende, at der i programmet forekom skjult reklame for Bianco Footwear, idet der blev vist en reklamefilm for Bianco Footwear i forbindelse med et indslag om, hvorledes en række virksomheder bl.a. markedsførte sig under finanskrisen.

Reklamefilmen viste på humoristisk vis en kvinde, der var blevet træt af at høre om finanskrisen. Reklamefilmens indhold omhandlede således det i indslaget netop behandlede emne.
For så vidt angik visningen af Bianco Footwears logo i reklamens slutning vurderede Nævnet, at det var relevant for seeren at få oplyst reklamens afsender. Nævnet fandt derfor ikke, at visningen af reklamefilmen i sin konkrete form gik ud over, hvad der måtte anses for redaktionelt berettiget i forhold til udsendelsens indhold og formål.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 01. februar 2019