Afgørelse Cool Cash Quiz Show

Resumé

Klagen angik programmet ”Cool Cash Quiz Show”, sendt på Kanal København. Klager anførte, at programmet fungerer som en reklame for sine egne produkter, der sælges under udsendelsen og at programmet dermed overtræder reglerne for reklamers omfang og placering.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at det samlede program har karakter af reklame i form af direkte tilbud til seeren (teleshopping).

Nævnet lagde herved vægt på, at telefonquizzen, der er baseret på overtakserede opkald og SMS, både tidsmæssigt og i forhold til udsendelsens formål udgør hele programmet, og at stationen har opnået indtægter herved. Nævnet vurderede derudover, at det stillede spørgsmål efter de konkrete omstændigheder forekommer at være stillet navnlig med det formål, at få seerne til at deltage i quizzen for at fremme salg af den ydelse, der ligger i de overtakserede opkald og SMS.

Nævnet fandt derfor, at programmet indeholder overtrædelser af reglerne om reklamers identifikation, placering og omfang.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 19. september 2019