Tuborg på TV SYD

Resumé

Klagen angik programmet ”Regionale nyheder og vejret” sendt på TV SYD, idet klager gjorde gældende, at der forekom skjult reklame for Tuborg i et indslag i programmet vist den 15. maj 2009.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der i udsendelsen er tale om en uberettiget fremhævelse af mærket Tuborg i strid med reglerne om skjult reklame.

Nævnet bemærkede at karakteren og omfanget af de visuelle fremhævelser af mærket Tuborg ikke har sammenhæng med, at øl som sådan er af væsentlig betydning for det omhandlede arrangement. Nævnet finder således ikke, at den visuelle fremhævelse er redaktionelt berettiget i forhold til udsendelsens indhold og formål.

Opdateret 01. februar 2019