Tour de France 2. etape 2009

Resumé

Klagen angik visning af crawler med odds med kildehenvisning til ”Danske Spil” i udsendelsen af 2. etape i Tour de France 2009 sendt på TV 2 d. 5. juli 2009. Klagen angik derudover overtrædelser af sponsoreringsreglerne i samme transmission.

Radio- og tv-nævnet fandt, at transmissionen ikke indeholder skjult reklame i strid med reglerne om reklame og sponsorering i sammenhæng med kildehenvisningerne, idet disse i udsendelsens konkrete udformning er neutrale og saglige.

Radio og tv-nævnet fandt i sammenhæng med de to konkurrencer, at reglerne om identificering af sponsorerede programmer var overtrådt, da konkurrencernes sponsorer ikke er krediteret i hverken starten eller slutningen af programmet.

I forbindelse med konkurrencen om en cykel sponsoreret af Ølfabrikken overtrædes reglerne om sponsorering endvidere, idet det ikke er tilladt at angive sponsors navn i udsendelsen.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2010 tourdefrance100210.pdf i nyt>Afgørelse om TV 2's udsendelse Tour de France 2. etape 2009

Opdateret 01. februar 2019