Sponsorering TV SYD

RESUMÉ

Klagen vedrørte tre udsendelser på TV SYD. Klager gjorde gældende, at der i forbindelse med TV SYD's nyhedsudsendelse forekom sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer i strid med forbuddet herom. Radio- og tv-nævnet fandt, at de påklagede feature-programmerne i alle tre tilfælde udgjorde selvstændige programmer, som skal vurderes uafhængigt fra den indledende nyhedsudsendelse.  

Angående programmet 1-1-2 fandt Nævnet, at forbuddet mod sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer er overtrådt.  

Nævnet fandt ikke, at de andre to programmer, et om en sangskriver til en sang til Melodi Grand Prix, samt programmet AOS.dk med kulturkalender mv., falder ind under forbuddets anvendelsesområde.  

Nævnet påtalte en sponsorkreditering, hvor der indgik et slogan som ikke hørte til sponsors navn eller logo i strid med reglerne om sponsorering. Desuden fandt Nævnet, at programmet AOS.dk indeholder skjult reklame for internetportalen AOS.dk med samme navn og formål som programmet.  

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2010 sponsorkrediteringertvsyd011210.pdf i nyt>Afgørelse om sponsorering på TV SYD.

Opdateret 01. februar 2019