Peugeot vist på TV 2

Resumé

Klagen angik en reklame for Peugeot vist på TV2. Klager gjorde gældende, at reklamen er voldelig og grænseoverskridende.

Radio- og tv-nævnet fandt på baggrund af sagens oplysninger, at reklamen ikke er i strid med de gældende regler.

Nævnet lagde ved sin afgørelse blandt andet vægt på, at reklamens voldelige scener fremstår karikerede og humoristiske og derved ikke tilskynder til voldshandlinger. 

Endvidere blev der lagt vægt på, at TV2 har sørget for, at reklamen primært blev vist i aften- og nattetimerne, samt at reklamen retter sig mod en voksen målgruppe.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019